fbpx

Szellemgyógyászat tanfolyam

szellemgyógyászat tanfolyam 5 szintből áll.Az 5. szint a szellemsebészet oktatása.Az 1-2. szintet és a 3-4. szintet egyben el lehet végezni 1-1 nap alatt,a szintek önállóan is megállják a helyüket,nem kötelező az összes szintet megtanulni. Aztán ingyenes ismétlésekre és gyakorlati órákra lehet jönni korlátlanul. A tanfolyam mindig meditációval,beavatással,oklevéllel,nyomtatott tananyaggal,gyakorlattal,saját szellemi segítőd mellédrendelésével jár.

szellemgyógyászat tematikája:

 • a szellemgyógyászat története,atlantiszi,egyiptomi phszichonotrikai ismeretek
 • a szellemgyógyászat energia közvetítésére felkészülési gyakorlatok, meditációk
 • energetikai rendszerünk tisztulását, fejlődését elősegítő gyakorlatok
 • öngyógyítás,önkezelés,saját szellemi segítő beavatás aktiválása
 • aura alapismeretek: aura tisztítása, rétegeinek – határainak érzékelése
 • csakrák beállítása, harmonizálása ,tisztítása,kezelése
 • negatív rezgések érzékelése az aurában, csakrában – illetve ezek eltávolítása
 • radiesztézia alapjai: káros sugárzások érzékelése lakásokban, munkahelyen és az aurában is
 • energetikai gyakorlatok,gyógyító színek energetikája
 • gondolatlecsendesítés, pszichotréning
 • gondolatellenőrzés, fegyelmezés, uralás
 • felkészülés az ember testének és lelkének gyógyítására: összefüggések a test és a lélek épsége között
 • kapcsolatfelvétel, állapotfelmérés
 • kezelhető betegségek ismerete,a csakrákkal összhangban,a csakrákkal megeggyezően
 • kezelés menetének ismerete
 • fóbiák mentális betegségek kezelése ,lelki betegségek gyógyítása
 • karmikus blokkok oldása,előző életbeli traumák látása,kezelése
 • a testben lévő belső szervi elváltozások érzékelése és gyógyítása, szellemsebészet,pszi-sebészeti módszerrel
 • energia mentéltesten,képen,bábun keresztüli szellemgyógyászati gyógyítás,távgyógyítás
 • szellemgyógyász technikák az energiablokkok feloldására, testi elváltozások kezelésére
 • szervcsere,szellemgyógyászattal
 • dns csere,daganatos betegek gyógyítása,szellemsebészet,lézertechnika,szellemsebészeti műtétek,pl: epekő eltávolítása

szellemgyógyászat részben Lemúriai eredetű, ám minden esetben Atlantiszi hagyományokhoz kötődő gyógyítási technika. Ez a tudás Egyiptomi gyógyítók révén jutott el az esszéneusokhoz Palesztinában, az aborgikhez Ausztráliában, és a szellemsebészekhez a Fülöp szigetekre. E tudás nagy része még ma is meg van.

Hogyan is működik az emberi test?

Az emberi test működését, a két nem anyagi természetű instanciának köszönheti, melyek a tudatnak (léleknek) és életnek (szellemnek) nevezzük. Tehát a fizikai életet a test, lélek és szellem hármassága jelenti. A test működése, azoktól az információktól függ, melynek kiinduló pontja az emberi tudat, tehát a lélek. A test a lélek és a szellem harmonikus összjátéka során jön létre, az a minta, amelyet egészségnek nevezünk.

Mi is az a betegség?

A betegség ezt jelenti, hogy letértünk a harmónia útjáról, ill. kérdésessé tettünk egy addig kiegyensúlyozott rendet. A harmónia zavara azonban a tudatban, az információk szintjén áll fenn, a testben csak megmutatkozik. Félre vezető tehát azt állítani, hogy a test beteg, beteg csak az ember lehet, s betegsége testében jelentkezik tünetként. (Ha egy tragédiát bemutatnak, akkor sem a színpad a tragikus, hanem a darab). A betegség a testben tünetként mutatkozik meg, így fejezve ki azt, hogy valamire szüksége van, ami odafigyelésre és változtatásokra ad okot. Minden betegség valamilyen lelki konfliktus testi megjelenési formája. Gyakorlatilag tehát a betegség a szellemben és a lélekben keletkezik, tehát az okokat ott is kell keresni, és megszüntetni. A szellemgyógyászat /pszichotronika/ működési elve, szinte adódik is a nevéből: a szellemet gyógyítja. Ez egy rendkívül hatékony módszer. Az egész szellemgyógyászatnak ez a lényege, a fizikai testhez hozzá sem kell nyúlni. Ezért nagyon fontos, hogy aki beteg elfogadja azt, hogy minden szellemi síkon történik meg először. Szellemsebészettel, szellemgyógyászattal a betegség okaira derítünk fényt. A gyógyítást a szellemtestben, illetve a lélektestben végezzük el, ahonnan a gyógyulás átíródik a fizikai testbe. Ez a gyógyítás a beteg aktív közreműködésével kell, hogy történjen, így részese lesz saját gyógyulásának. A szellemvilágban végbement teremtések fognak itt a harmadik dimenzióban anyagiasulni, megnyilvánulni. A terapeuta vagy gyógyító megadja a kívánt útmutatást, energetikailag és informatívan segít, de gyógyulnia mindig a betegnek kell.

Szellemműtét gyakorlatban

Maga a szellemműtét, egy mély tudati szinten történik. Ezt az állapotot egy vezetet meditáció, /hipnózis/ útján érjük el, mellyel az agy normális működése, azaz 21 Hertz rezgés szintről 5 Hertz rezgés szintre csökken. Ebben az állapotban a gyógyító „adókészülékként”, a beteg felvevő „készülékként” működik, tehát úgynevezett gondolatátvitel történik. A szellemsebész megindít egy gondolatot, mely lenyomatot hoz létre először a mentális testen a szellem szintjén, majd ugyanaz a lenyomat létre jön az asztrális testen, a lélek szintjén, majd ezeket egyenesen átirányítja a vevő mentális testére, majd az asztrális testére, amit a felvevő tudat megnyilvánít a fizikai testen. A szellemműtét sikerének fontos momentuma: 1, A megfelelő hit szint, ugyanis hit nélkül nincs gyógyulás. 2, Minden negatív kétség kizárása, ugyanis ezek megrekesztő energiák. 3, Vizualizációs, azaz képalkotó képesség. Amennyiben a betegnek és a szellemgyógyászatot végző személynek kellő hite van, még a legsúlyosabb betegségekből is meg lehet gyógyulni. Minden elképzelés megvalósul, ha tudatos teremtőnek tekintjük magunkat, és hiszünk az elképzeléseinkben, illetve azok megvalósulásában. Tehát mindenki azt kapja, amire számít, mindenki azt éli át, amiben hisz, mindenki számára az valósul meg, amit elgondol.

Cresta Facebook Messenger