fbpx
Szellemgyógyászat, Energiagyógyászat

Mire számíthatsz egy szellemgyógyászati kezeléskor?

Szellemgyógyász-pszí sebész kezeléskor teljes nagy tisztítással , oldásokkal mindent megszüntetek , ami a lélekbúrában , aurában, csakrákban vanak, minden ami negatív. Többek közt, átok vagy rontás, kötésések oldása ,blokkok , negatív energiák ,szellemek, ha vannak démonok, ördögök is ,elementálok ,megszállók,fekete mágia, emléksúlyok stb.

A lelketek felszabadítását a negatív entitások ,úgy mint hozzátok tapadt elhalt lelkek, vagy esetleg démonok, negatív gondolati elementálok, ebben az életben rátok rakódott blokkok melyek gátolják életetetek az anyagiak, a párkapcsolat, szerelem ,egészség a munkahely, a család terén.

A negatív vezető elküldését mellőletek ( ha vannak rossz spiritualis beavatások lényei). de a szerelmi kötések, párkapcsolati blokkok feloldását, karmikusakat is , az átkok rontások, kötelékek levágását. Csakra valamint aura tisztítást és harmonizálást csinálok és a testetek sejt szinten történő gyógyítását.

A ritualé alatt nagy áldást kérem az életetekre mely a legerősebb védelem minden negatívitástól.

Mire jó neked , nektek még a amit csinálok?

Lélek, szellem, karma gyógyítás, átok levétele, rontás levétele testetekben, aurátokban történő tisztítás ( sokan nem tudják akik betegségben szenvednek hogy a helytelenül működő csakrákban húzodnak meg betegségek főbb okai.

Csakrák lehetnek átjárók is más dimenzióban lévő lényeknek. Generációs átkok (családi átkok) tisztítása feloldása és védelem! Démonok negatív vezetők, entitások elküldése -Éteri kötelékek elvágása szerződések feloldása, előző életbeliek is.

Szerelmi kötelékek elvágása-kitisztítása plusz védelmet kapsz hogy ne tudjon senki többet kötést , átkot, rontást tenni rád. Lélekkötések oldása, kitisztítása.

Bolyongó szellemek mint lakásban mint rajtad egyaránt átsegítése a fénybe. aura tisztítás, csakra tisztítás reikivel ,pszisebészettel arkangyalokkal.

Táltos gyógyítói technikákkal, átjárók megszüntetése házadban. Szellemek negativ energiak elküldése a házakból. Angyalok küldése , védelem. Ház szentelés távban. Blokkok kioldása-kitisztítása térből, házból.

Előző életekből hozott szerelmi kötések elvágása, eskük-fogadalmak ki tisztítása.

Jelen életedből elszenvedett sérülések tisztítása (pl: családból hozott, párkapcsolatból hozott, élet eseményekből hozott, vagy bármely más életterületedből származó sérülések kitisztítása csakrákból. Hisz minden oda tárolódik el, mint előző életekből, illetve jelen életetekből.

Szeretnél szellemgyógyászat segítségével te is gyógyítani? Részletek itt.

Szellemgyógyászat és Tudatos Szellemterápia :

A gyógyítás eme különleges formája sok ősi kultúrában hozzátartozott a mindennapokhoz, egyúttal a mindenkori népi gyógyítás szerves részét alkotta. A szellemgyógyászathoz sorolt gyógykezelésekre néhány példa: imával gyógyítás, kézrátétel, mediális gyógyítás, reiki, samanizmus. A gyógyulásba vetett hit szellemi jelenség, és az emberi szellem és lélek ma már tudományosan feltérképezett  mechanizmusai szerint működik. Ennek ellenére a spirituális gyógyászatot a modern, tudományos alapokon nyugvó orvoslás teljesen száműzte és a tudománytalan babonaságok közé sorolta. Azonban mára sokan felismerték, hogy az energetikai szinten ható szellemgyógyászat és a hivatalos medicina kiválóan kiegészítik egymást.  

Természetesen tisztában kell lennünk a szellemgyógyászat határaival és az általa nyújtott lehetőségekkel egyaránt. A spirituális gyógyítás önmagában nem képes helyettesíteni az adott körülmények között indokolt gyógyszeres terápiát. Azonban azzal is tisztában kell lennünk, hogy a modern orvoslás nem minden betegség esetén garantálhatja a  gyógyulást, ha közben teljesen elhanyagolják az ember pszichológiai és spirituális aspektusait.   Napjaink spirituális gyógyászatának jellemzője, hogy a gyógyítók különböző eredetű módszereket, irányzatokat ötvöznek. A szellemgyógyászat minden formájának célja, hogy a testet, a szellemet és a lelket összhangba hozza. A spirituális gyógyászat mindig valamely magasabb erőhöz vagy hatalomhoz folyamodik, a gyógyítók önmagukat  csatornának, közvetítőnek tekintik.

Az isteni vagy univerzális energiát közvetítik a  betegnek. Minél kevésbé fűződik a gyógyítónak magánérdeke a kezeléshez, vagy más szavakkal minél kevésbé van jelen az egója, annál jobbak a gyógyulás esélyei.     Hogyan működik a szellemgyógyászat? Ha a gyógyító például egy daganatot kezel, amely igazolhatóan a kezelés hatására  zsugorodott vagy teljesen eltűnt, az olyan tény, amely alapvetően nem szorul semmiféle bizonyításra. Akkor sem, ha a jelenséget a tudomány nem képes megmagyarázni. A  röntgenfelvétel, illetve a CT egyértelmű eredményekkel szolgál. Gyakran azok a betegek fordulnak spirituális gyógyítóhoz, akiket az orvosok már feladtak.   A tartós gyógyuláshoz azonban mindenképp fel kell ismerni és meg kell szüntetni a betegség valódi kiváltó okát.

A spirituális gyógyító szemszögéből nézve a testi betegség csupán egy belső konfliktus vagy diszharmónia manifesztációja. Minden spirituális  gyógyításnak ez az alapja. Ha a betegséget okozó konfliktust sikerül feloldani, a betegségre a továbbiakban „nincs szükség”. A betegség mindig azt jelenti, hogy  elvesztettük saját egyensúlyunkat, saját „közepünket”. Ez történhet helytelen gondolatok, érzések és cselekedetek nyomán. A „helytelen” itt azt jelenti, hogy megsértjük a  kozmikus rendet.

Ezért a szellemi gyógyítás során megváltoztatjuk a gondolkodást, az érzelmeket, hogy a páciens visszatalálhasson saját magához, és ismét összhangba kerüljön a mindenséggel.     Az, hogy a gyógyulás szellemi szinten valóban megtörténik-e, nem csak a gyógyítótól és képességeitől függ, hanem a pácienstől is. Ha a beteg nem  képes vagy nem akarja elengedni a betegségét, mert az számára valamilyen előnnyel jár, akkor a gyógyító sem képes ezt az akadályt leküzdeni. Akkor a gyógyulásnak még nem érkezett el az ideje. Ez egyben azt is jelentheti, hogy a rák az egyik betegnek a biztos halált jelenti, míg a  másiknak sikerül kigyógyulnia belőle.   Miért betegedtem meg? Fontos, hogy a páciens feltegye magának a kérdést, miért lett beteg. A nemzetközi hírű orvos és pszichoterapeuta, prof. dr. Rüdiger Dahlke a betegséget az „árnyak birodalmaként” emlegeti.

A legtöbben ettől az életünkre vetülő, sok kellemetlenséget és szenvedést okozó árnytól mihamarabb meg akarnak szabadulni, és közben elmulasztják felismerni, megérteni, mit üzen nekik betegségük. Ezért a betegség eredeti funkcióját – nevezetesen a beteget belátásra bírása és a változás elősegítése – nem képes betölteni.   Ha a ránk vetülő „árnytól” elhamarkodott gyógyszerszedéssel vagy műtétekkel akarunk megszabadulni, azzal a valódi problémát még nem oldottuk meg. Fennáll a lehetősége, hogy a betegség esetleg új köntösben visszatér. Ezért fontos, hogy a beteg felvállalja  önmagát és a felelősséget saját gyógyulásáért. Fel kell ismernie, hogy köze van a betegségéhez, amely az ő „saját” baja, így nem várhatja a megoldást csupán kívülről.

Legtöbbször alaposan át kell gondolnia addigi életét, életfelfogását: Mi az igazán fontos az életemben? Úgy élek, ahogy valóban szeretnék, vagy a körülmények alakítják  életemet? Kellő teret adok érzéseimnek, érzelmeimnek, vagy elnyomom őket? Valódi, legbensőbb vágyaimmal összhangban élek? Valóban ennyire magas fordulatszámon kell élnem? Vagy: Hova vezet, mit üzen a betegségem? Mire kényszerít a betegség? Miben akadályoz?   A szellemgyógyászok magukat egy magasabb erő közvetítőjének, csatornájának tartják  

A szívbetegségek és a rákbetegség Európa egyes részein a leggyakoribb halálokok között szerepelnek. Dr. Rüdiger Dahlke szerint a betegség egy elfojtott élettémát fejez ki, ezért ez a két betegségcsoport nem véletlenül fordul elő ilyen nagy számban társadalmunkban. Lehet, hogy sokan egy-egy csalódás után bezárták a szívüket. Talán folyamatosan túl  nagy nyomás alá helyezzük magunkat. Mások túlságosan alkalmazkodnak, és elfojtják saját belső képességeiket. Rengeteg magyarázat lehetséges.

SZELLEMGYÓGYÁSZAT – PSZICHOTRONIKA

A szellemgyógyászat részben Lemúriai eredetű, ám minden esetben Atlantiszi hagyományokhoz kötődő gyógyítási technika. Ez a tudás Egyiptomi gyógyítók révén jutott el az esszéneusokhoz Palesztinában, az aborgikhez Ausztráliában, és a szellemsebészekhez a Fülöp szigetekre. E tudás nagy része még ma is meg van. Hogyan is működik az emberi test? Az emberi test működését, a két nem anyagi természetű instanciának köszönheti, melyek a tudatnak (léleknek) és életnek (szellemnek) nevezzük. Tehát a fizikai életet a test, lélek és szellem hármassága jelenti. A test működése, azoktól az információktól függ, melynek kiinduló pontja az emberi tudat, tehát a lélek. A test a lélek és a szellem harmonikus összjátéka során jön létre, az a minta, amelyet egészségnek nevezünk.

Mi is az a betegség? A betegség ezt jelenti, hogy letértünk a harmónia útjáról, ill. kérdésessé tettünk egy addig kiegyensúlyozott rendet. A harmónia zavara azonban a tudatban, az információk szintjén áll fenn, a testben csak megmutatkozik. Félre vezető tehát azt állítani, hogy a test beteg, beteg csak az ember lehet, s betegsége testében jelentkezik tünetként. (Ha egy tragédiát bemutatnak, akkor sem a színpad a tragikus, hanem a darab).

A betegség a testben tünetként mutatkozik meg, így fejezve ki azt, hogy valamire szüksége van, ami odafigyelésre és változtatásokra ad okot. Minden betegség valamilyen lelki konfliktus testi megjelenési formája. Gyakorlatilag tehát a betegség a szellemben és a lélekben keletkezik, tehát az okokat ott is kell keresni, és megszüntetni. A szellemgyógyászat /pszichotronika/ működési elve, szinte adódik is a nevéből: a szellemet gyógyítja. Ez egy rendkívül hatékony módszer. Az egész szellemgyógyászatnak ez a lényege, a fizikai testhez hozzá sem kell nyúlni. Ezért nagyon fontos, hogy aki beteg elfogadja azt, hogy minden szellemi síkon történik meg először. Szellemsebészettel, szellemgyógyászattal a betegség okaira derítünk fényt.

A gyógyítást a szellemtestben, illetve a lélektestben végezzük el, ahonnan a gyógyulás átíródik a fizikai testbe. Ez a gyógyítás a beteg aktív közreműködésével kell, hogy történjen, így részese lesz saját gyógyulásának. A szellemvilágban végbement teremtések fognak itt a harmadik dimenzióban anyagiasulni, megnyilvánulni. A terapeuta vagy gyógyító megadja a kívánt útmutatást, energetikailag és informatívan segít, de gyógyulnia mindig a betegnek kell. Szellemműtét gyakorlatban Maga a szellemműtét, egy mély tudati szinten történik. Ezt az állapotot egy vezetet meditáció, /hipnózis/ útján érjük el, mellyel az agy normális működése, azaz 21 Hertz rezgés szintről 5 Hertz rezgés szintre csökken. Ebben az állapotban a gyógyító „adókészülékként”, a beteg felvevő „készülékként” működik, tehát úgynevezett gondolatátvitel történik.

A szellemsebész megindít egy gondolatot, mely lenyomatot hoz létre először a mentális testen a szellem szintjén, majd ugyanaz a lenyomat létre jön az asztrális testen, a lélek szintjén, majd ezeket egyenesen átirányítja a vevő mentális testére, majd az asztrális testére, amit a felvevő tudat megnyilvánít a fizikai testen. A szellemműtét sikerének fontos momentuma:

1, A megfelelő hit szint, ugyanis hit nélkül nincs gyógyulás.

2, Minden negatív kétség kizárása, ugyanis ezek megrekesztő energiák.

3, Vizualizációs, azaz képalkotó képesség.

Amennyiben a betegnek és a szellemgyógyászatot végző személynek kellő hite van, még a legsúlyosabb betegségekből is meg lehet gyógyulni. Minden elképzelés megvalósul, ha tudatos teremtőnek tekintjük magunkat, és hiszünk az elképzeléseinkben, illetve azok megvalósulásában. Tehát mindenki azt kapja, amire számít, mindenki azt éli át, amiben hisz, mindenki számára az valósul meg, amit elgondol.

Szellemgyógyászat-Pszí sebészet hatása

Felszívódnak a rákos daganatok, a polipok eltávoznak a testből, a toxikus anyagok kitisztulnak a szervezetünkből. A kóros elváltozásokat létrehozó majd éltető negatív energiákat távozásra kényszeríti a magas rezgésű pszi-sebészet energia, ennek eredményeként a daganatok elhalnak, majd a szervezettisztító mechanizmusa kitisztítja a szervezetből az élettelen daganatokat, sejteket, szöveteket. Megszünteti a gyulladást az egész szervezetben bárhol, és így tudnak gyógyulni az autoimmun betegségek is. Vagy akinek van lebontja a vesekövet , epekövet.Helyreállitja sejteket DNSt is! Feloldja az előző életből hozott traumákat, betegségeket. Új szöveteket , sejteket képez! De beindítja az elhalt idegeket is pl. Baleseti bénulásnál. Volt olyan esetem 2 hét alatt 2 naponkénti komplex kezeléssel lebénult , teljes jobb láb ,mankóval közlekedő futni tudott 8 kezelés után!  Az orvosok nem hittek a szemüknek! Több eset is volt rá, hogy 1 alkalom komplex szellemgyógyászati kezelés után megszűnt a több éve fennálló gyulladása.

Visszajelzések

Kérdésed van ?

Írj bátran  pár órán belül válaszolok